Montaż elewacji w systemie Dr Brick

Montaż elewacji

Montaż systemu Dr Brick

Montaż elewacji w systemie Dr Brick rozpoczynamy od montażu termoizolacji budynku z frezowanych płyt styropianowych EPS o odpowiednich parametrach grubość: 60- 250 mm, TR minimum 150 gęstość: minimum18kg/m3. Frezowane boki płyt zapewniają ich dokładne przyleganie oraz niwelują tzw. mostek termiczny.

Termoizolacja montowana jest metodą obwodowo punktową z użyciem zaprawy klejowej Dr Brick SG KS. Zaprawę klejową nanosimy na płyty termoizolacyjne w taki sposób, aby pokrywała około 40, a po dociśnięciu do ściany około 60% powierzchni płyty. Przy czym minimalne zużycie kleju nie powinno być mniejsze niż 4 kg/m2. Płyty układa się rzędami, od dołu do góry.

Po montażu termoizolacji i uzyskaniu właściwej płaszczyzny kolejnym krokiem jest kołkowanie termoizolacji. W tym celu używa się kołków o parametrach: Średnica talerzyka minimum 60, obciążenie niszczące talerzyk min 1,38, sztywność talerzyka min 0,30, ilość minimum 6 szt/m2, z zagęszczeniem w strefach narożnych do 8 szt/m2, które w zależności od podłoża mogą być wbijane lub wkręcane.. Kołki muszą posadzić stalowy trzpień. które w zależności od podłoża mogą być wbijane lub wkręcane.

Po montażu kołków należy przystąpić do nałożenia gruntu Dr Brick SG GK z wypełniaczem kwarcowym który zwiększa przyczepności kolejnych warstw tworząc chropowatą powierzchnię. Zużycie minimalne gruntu to 0,2 kg/m2. Szczególnie istotne jest pokrycie gruntem kwarcowym talerzyków kołków. Przed wykonywaniem kolejnych etapów prac należy odczekać do całkowitego wyschnięcia gruntu tj. do dnia następnego. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet o kilkanaście godzin.

System Dr Brick jest systemem bezsiatkowym. Z uwagi na brak konieczności stosowania siatki zbrojącej ogranicza się koszty materiałów i montażu a także skrócony zostaje czas realizacji elewacji. Następną operacją jest montaż płytki ceramicznej (prasowanej lub ciągnionej) lub płytek ciętych z cegły pełnej, który należy poprzedzić dokładnym rozmierzeniem elewacji tak aby nie pojawiły się niepotrzebne lub nieestetyczne docinki płytki. Sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest umiejętne „sterowanie” szerokością fugi pionowej lub poziomej w zakresie 5-25 mm.

Klejenie płytki wykonywane jest za pomocą kleju Dr Brick SG KT metodą Floating-buttering. Metoda ta polega na nałożeniu kleju na podłoże pacą zębatą o określonym rozmiarze zębów odpowiednim do wielkości montowanych płytek, oraz nałożeniu cienkiej warstwy na całą spodnią powierzchnię płytki. Dzięki temu po dociśnięciu płytki do podłoża klej pokryje 100% powierzchni płytki. Grubośc warstwy kleju musi mieścić się w przedziale 2-10 mm.

Podczas układania płytki należy je mieszać z różnych palet lub opakowań tak, aby uzyskać równomierny rozkład koloru na elewacji. Płytki podobnie jak cegły są materiałem naturalnym, dlatego nieznacznie mogą różnić się kolorem.

Po zakończeniu montażu płytek ceglanych należy odczekać kilka dni aby klej Dr Brick SG KT użyty do montażu okładziny wysechł. Dopiero upewniwszy się że klej jest suchy rozpoczynamy spoinowanie płytek.

Spoinowanie odbywa się przy użyciu fugi Dr Brick SG FT. Szerokość aplikacji: 5 - 25 mm, zużycie: 3 - 6 kg/m2

Przygotowanie fugi Dr Brick SG FT powinna odbywać się w następujący sposób. Zawartość worka rozrobić z ok. 3,0 - 3,5 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji „mokrej ziemi”. Zaprawa jest gotowa do użycia kiedy po ściśnięciu jej w dłoni tworzy zwartą bryłkę bez śladów wody. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. jedną godzinę. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji.

Zaprawę do spoinowania należy układać za pomocą kielni „fugówki” Używając fugownicy należy wypełnić przestrzenie pomiędzy płytkami a następnie nadać im pożądany kształt. Po zakończeniu fugowania całość obmieść czystą szczotką lub pędzlem w celu usunięcia resztek fugi. Tak zaspoinowany mur chronić przed wpływem warunków atmosferycznych do czasu całkowitego wyschnięcia spoiny.

Przez cały okres montażu aż do jego całkowitego zakończenia należy chronić elewację przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wilgoć, deszcz, mróz oraz zbyt wysoka temperatura.